BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Inicjatorzy powstania Centrum Inicjatyw Senioralnych

O nas

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Kto zechce znajdzie sposób, kto nie chce znajdzie powód


Z inicjatywy Eugeniusza Majchrzyka i Andrzeja Witka oraz członków TWRS PARTNER, przy wsparciu Prezydenta Starachowic, powstała Kawiarenka Internetowa „e-Seniorek” i Centrum Inicjatyw Senioralnych. Projekty CIS prowadzone są przez zespół realizatorów.
Naszą SPOŁECZNĄ INICJATYWĘ rozumiemy, jako szansę na aktywniejszy udział seniorów w przestrzeni publicznej, służącej rozwojowi miasta i świadomości obywatelskiej mieszkańców.

Oznacza to, że reprezentacja seniorów ma prawo:
• Wyrażać merytoryczne opinie wobec gminy w sprawach istotnych dla seniorów.
• Formułować własne propozycje wobec władz gminy, czy też propozycje korekt do planowanych rozwiązań dotyczących seniorów.
• Inspirować władze lokalne do podjęcia konkretnych działań, podnoszących jakość życia osób starszych.
Środowisko seniorów w Starachowicach liczy ponad 13 tysięcy osób. To grupa, w której jest wiele osób z ogromnym doświadczeniem życiowym, oraz posiadających wiedzę o zarządzaniu, także o funkcjonowaniu miasta. Dotychczasowe inicjatywy prezydenta miasta na rzecz seniorów były oczekiwane i są widoczne. Chcemy je poszerzać w zakresie podmiotowym i merytorycznym.
Bywa, że w niektórych organizacjach senioralnych, członkowie nie czują się w pełni wykorzystani w zakresie swojego potencjału aktywności społecznej.

CELEM CIS jest aktywizacja społeczna i integracja środowisk senioralnych.

Społeczne zaangażowanie dla projektu Centrum Inicjatyw Senioralnych, daje szansę samorealizacji w wielu dziedzinach aktywności życia społecznego. Jest formułą otwartą.
Zawsze warto, niezależnie od wieku, zdobywać nową, potrzebną wiedzę. Jako inicjatorzy CIS, nie chcemy nikogo pouczać, lecz przede wszystkim, dzielić się tym, co wiemy, co ułatwia życie, samopoczucie i podnosi własne zadowolenie.
Liczymy na zaangażowany udział zainteresowanych środowisk w kształtowaniu polityki senioralnej, by uczynić ją efektywniejszą i satysfakcjonującą.
Liczymy na współpracę ze wszystkimi organizacjami reprezentującymi seniorów, a w szczególności z Uniwersytetem Trzeciego Wieku i Starachowicką Radą Seniorów.
Jednocześnie jesteśmy otwarci na inne inicjatywy dotyczące środowisk senioralnych.

 

Koordynator CENTRUM Eugeniusz Majchrzyk

Author: Andrzej Witek
cis.starachowice@onet.pl

Szybki kontakt:

Centrum Inicjatyw Senioralnych zaprasza
poniedziałek, wtorek - godz. 10.00-12.00
czwartek – godz. 10 - 12.00 i godz. 16.-18.00
Adres: Galeria SKAŁKA – pierwsze piętro
al. Armii Krajowej 28
Adres internetowy: http://www.cis.starachowice.eu
e-mail: cis.starachowice@onet.pl
Koordynator CENTRUM - Eugeniusz Majchrzyk
telefon: 503 129 367

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept